Webbsida och utbildningdsplattform åt Dialogues

Gjordes: 11.2014 / Kund: Dialogues / Uppgift: Webbsida & LMS

Om kunden

Dialogues ser samhället som ett dynamiskt, levande system. Precis som i ett ekosystem påverkar små störningar i ett område även andra delar av samhällssystemet. Att hantera komplexa samhällsfrågor framgångsrikt kräver att hänsyn tas till helheten. Genom samverkan och genom att använda den kollektiva visdomen är det möjligt att komma fram till hållbara lösningar. Dialog är verktyget för att vända motstånd till möjlighet.

Detta gjorde vi

Dialogues behövde en hemsida med LMS.