Lärplattform, webbsida och utbildningsfilmer åt Affektor

Gjordes: 04.2016 / Kund: Affektor / Uppgift: LMS, webbsida och Utbildningsfilmer

Om kunden

Affektor arbetar gemensamt med stöd och support av 3 helägda aktiebolag i hela Sverige med bas i storstadsregionerna. Vi arbetar med fokus på Personalförsörjning och korttidsbemanning, Organisationsutveckling, Utbildningsverksamhet, Search och Headhunting samt Karriärändring.

Detta gjorde vi

Affektor behövde en digital lärplattform och utbildningsfilmer.