Introduktionsutbildning åt LA Takvård

Gjordes: 05.2013 / Kund: LA Takvård / Uppgift: Utbildning

Om kunden

LA Takvård är marknadslednande inom underhåll och skötsel av tak. Deras unika metod är framtagen av Chalmers tekniska universitet.

Detta gjorde vi

Utmaningen för LA Takvård är nyrekrytering i samband med säsongsarbete och internutbildning av nyanställda som tar väldigt mycket tid från befintlig personal.

Vi löste detta genom en webbaserade introduktionsutbildning där vi gick igenom deras metod och verktyg.