Detta gjorde vi

Affektor behövde LMS och utbildningsfilmer .

Om Affektor

Affektor arbetar gemensamt med stöd och support av 3 helägda aktiebolag i hela Sverige med bas i storstadsregionerna. Vi arbetar med fokus på Personalförsörjning och korttidsbemanning, Organisationsutveckling, Utbildningsverksamhet, Search och Headhunting samt Karriärändring.

LMS

Utbildningsfilm