Reportage

Ofelia reversed är en nyskriven soloföreställning av och med musik- och scenkonstnären Ida Lod. I texter, sånger och sceniska gestaltningar undersöks frågor kring offerskap, galenskap och kvinnans ursprung.